tail

Prosjekter

Målet er å bygge et attraktivt sentrumskvartal med tilbud innen handel, kontor, tjenesteyting, hotell, boliger og kultur. Kvartalet skal kunne utbygges etappevis i løpet av de nærmeste år.

Totalt BTA ca.126.000 m2. Utbygging vil foregå i flere etapper.

Arkitekt: Hille-Melbye Arkitekter AS

Regulering: Sjåtil & Fornæss AS