Harald Kværner Eiendom AS

Historien

HK-senteret, bygd av Harald Kværner, ble Jessheims andre kjøpesenter (etter Fakkelsenter) og åpnet 31. mai 1979. Ankeret i dette senteret ble slakterbutikken til Harald Kværner, som på den tiden var gjort om til dagligvarebutikk. I 1996 ble senteret ombygd og et år senere utvidet av sønnen Tore Kværner, som da hadde overtatt ledelsen i Harald Kværner Eiendom AS. Nye HK-senteret reåpnet 13. november 1997 med ny arkitektonisk utforming.

Fakkelsenteret ble kjøpt av Olav Thon i 1998 og fram til 1999 ble Fakkelsenteret og HK-senteret drevet som separate konkurrerende sentra. Men Olav Thon og Tore Kværner skjønte fort at de kunne gjøre det bedre ved et samarbeide om å etablere Jessheim Storsenter, samt å videreutvikle Jessheim sentrum som handelssted og regionsenter. 5 år etter – kunne de to klippe båndet for et sammenbygd og utvidet HK-senter og Fakkelsenter med hele 86 butikker og spisesteder. HK-senterets og Fakkelsenterets skilt ble byttet ut med Jessheim Storsenters, og en ny epoke i Jessheim handelssentrums historie var i gang. I 2007 har Harald Kværner Eiendom startet ny utvidelse av storsenteret med hele 35.000m2. Dette prosjektet ble avsluttet i 2008 og resulterte i at Jessheim Storsenter tok plassen blant de 10 største kjøpesentra her i landet.

I mellomtiden har også Harald Kværner Eiendom AS kjøpt opp flere tomter på Jessheim med ganske sentral beliggenhet. Disse tomter er under utvikling nå.

Harald Kværner

Storgata, Jessheim