Administrasjon

Eiendomsutvikling

Tore Kværner

Telefon: 905 69 003

Økonomi

Ellen Kværner

Telefon : 947 86 230

Prosjekt

Beata Filbrandt

Telefon: 971 23 523

Regnskap

Inger J. Jacobsen

Telefon: 911 11 804

Ole Harald Jåterud

Telefon: 468 52 350

Drift

Lars Thune

Telefon: 469 45 210